Housle Honěk ozvučné dřevo

Tajemství výroby

Dřevo používané na výrobu houslí je staré více než čtvrt století
Housle Honěk ozvučné dřevo
Tajemství výroby
Dřevo používané na výrobu houslí je staré více než čtvrt století
A. V. Honěk
Fotografie od Prokopa Součka z roku 2000

U nás vše začíná na rýsovacím prkně. Alois Honěk zasvětil desítky let studiu originálních pramenů a praktickému experimentování. Nad tajemstvím dokonalého nástroje začal bádat již v patnácti letech, kdy byl požádán o přeložení starého latinského spisu. Změt čísel a písmen tehdy nikomu nedávala velký smysl, bylo mu tedy povoleno, aby si pořídil vlastní opis. Teprve po desítkách let studia a konstrukci mnohých nástrojů dospěl ke svému vlastnímu modelu – ideálnímu tvaru nástroje. Základy této teorie byly nalezeny v publikaci Antonia Bagatelly z roku 1786.

Velikost houslí je odvozena od Českého lokte, který se stále nachází na Novoměstské radnici v Praze
Velikost houslí je odvozena od Českého lokte, který se stále nachází na Novoměstské radnici v Praze
Velikost houslí je odvozena od Českého lokte, který se stále nachází na Novoměstské radnici v Praze
Velikost houslí je odvozena od Českého lokte, který se stále nachází na Novoměstské radnici v Praze

Klíčem této teorie bylo dělení korpusu na 72 dílů a následná geometrická konstrukce. Důležitým poznatkem bádání je shodnost velikosti houslí 59,14 cm s rozměrem takzvaného Českého lokte, starou českou délkovou jednotkou.

Geometrický nákres
Konstrukce korpusu houslí sestrojená Aloisem Hoňkem v 70tých letech

Díky znovuobjevení již zapomenutého tajemství konstrukce dosahují housle, violy, violoncella a kontrabasy tolik obdivované kvality.

Právě stálá a vynikající kvalita odlišuje AVH nástroje od soudobé konkurence. Konstrukčně přesná výroba nástrojů však úplnou novinkou není. Podobně precizní šablony lze vidět ve Stradivariho muzeu v Cremoně. Spodní desky nástrojů jsou vyrobeny z javorového dřeva pocházejícího ze Slovenska a Bosny. Smrk pro horní desku pochází ze Šumavy a svou kvalitou se vyrovná alpskému smrku užívanému Cremonskými mistry. Použité dřevo nejdříve stárne po dobu více než čtvrt století.