Úvod»Naše nástroje

Naše Nástroje

 

Konstrukce korpusu dle Bagatelly

Alois Vincenc Honěk, zakladatel rodinné houslařské tradice, měl zalíbení v teorii, že housle ve skutečnosti vznikly v zemích Koruny České, nikoliv v Itálii, jak se obecně předpokládá

Vezmeme-li však v úvahu kosmopolitní charakter renesančního světa, tato myšlenka není tak odvážná, jak se na první pohled může zdát. Druhá část jeho profesionálního života tak byla zasvěcena teorii o konstrukci smyčcových nástrojů.

Základy této teorie byly nalezeny v publikaci Antonia Bagatelly z roku 1786. Klíčem této teorie bylo dělení korpusu na 72 dílů a následná geometrická konstrukce. Důležitým poznatkem bádání je shodnost velikosti houslí 59,14 cm s rozměrem takzvaného Českého lokte, starou českou délkovou jednotkou (kterou lze však stále spatřit na Pražské Novoměstské radnici).

Konstrukce modelu pro nový nástroj

Konstrukce modelu dle A. V. Hoňka

Za použití zlatého řezu je možné celou délku houslí (120 dílků) rozdělit pomocí 3/5 na oněch 72 dílků korpusu dle Bagately. Tvar houslí je pak získán další geometrickou manipulací. Geometricky přesná konstrukce ozvučných desek v kombinaci s použitím precizních šablon (mimochodem podobných těm, které nalezneme ve Stradivariho muzeu v Cremoně), umožňuje reprodukovatelnost tvaru a tedy i tónové kvality nástroje.

Právě stálá a vynikající kvalita odlišuje AVH nástroje od soudobé konkurence. Spodní desky nástrojů jsou vyrobeny z javorového dřeva pocházejícího ze Slovenska a Slovinska. Dr. Honěk často vyráběl zadní desku z jediného kusu dřeva. Smrk pro horní desku pochází ze Šumavy a svou kvalitou se vyrovná alpskému smrku užívanému Cremonskými mistry. Použité dřevo nejdříve stárne po dobu více než čtvrt století.

Výroba ozvučné desky je klíčem k tónové kvalitě nástroje.

Lak ani finální opracování a komponenty nebyly nikdy středem zájmu Dr. Hoňka. Poté, co došel k závěru, že lak neovlivní tónovou kvalitu nástroje, se již tímto tématem příliš nezabýval. Finální úprava se také často podřizovala možnostem zákazníků, velmi často studentů, jak z Prahy tak i ze zahraničí.

Výroba šablon

Dr. Honěk velmi obdivoval jejich virtuozitu a přál si, aby si i oni mohli dovolit nástroj mistrovské kvality. A. V. Honěk po sobě svým následníkům zanechal kompletní plány a množství rozdělané práce – již vytvarovaných desek v procesu temperováni, které jsou připraveny ke kompletaci.

Hotovy nastroj je umělecké dílo.

Co je však důležitější, každému z nich svěřil část svého tajemství. Mohou tak společně vyrábět jeho vynikající nástroje a uchovat tajemství i pro další generace.

Většina nástrojů je dnes vyráběna na zakázku a finální provedení se často přizpůsobuje přání zákazníka.

 

Housle


Viola


Cello


Kontrabas